خبرخوان

آرشیو "طنز نگار"

طنز نگار : خوب زندگی کنید

طنز نگار : خوب زندگی کنید

می فرماد : خوب زندگی کنید   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : خط خطی روی در و دیوار منزل

طنز نگار : خط خطی روی در و دیوار منزل

توصیه ی ایمنی: روی در و دیوار منزل خط خطی نکنید.   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : مابقی خود استخوان و ریشه ای

طنز نگار : مابقی خود استخوان و ریشه ای

میفرماد: مابقی خود استخوان و ریشه ای   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : ما زامبیای مست دل از دست داده ایم

طنز نگار : ما زامبیای مست دل از دست داده ایم

میفرماد: ما زامبیای مست دل از دست داده ایم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : کجا دانند حال ما سبکباران و اینا

طنز نگار : کجا دانند حال ما سبکباران و اینا

میفرماد: کجا دانند حال ما سبکباران و اینا   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : در خواب نمی روم که بی دوست، پهلو نه خوش است بر حریرم

طنز نگار : در خواب نمی روم که بی دوست، پهلو نه خوش است بر حریرم

میفرماد: در خواب نمی روم که بی دوست پهلو نه خوش است بر حریرم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : بدون شرح …

طنز نگار : بدون شرح …

بدون شرح ...   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : تا حالا دقت فرمودین هیچ آدامس موزی ای مزه ی موز نمی ده

طنز نگار : تا حالا دقت فرمودین هیچ آدامس موزی ای مزه ی موز نمی ده

حالا میفرمادو رها کنید دل بدین ببینین چی عرض میکنم. تا حالا دقت فرمودین هیچ آدامس موزی ای مزه ی موز نمی ده. . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : اقتضای طبیعتش این است

طنز نگار : اقتضای طبیعتش این است

میفرماد: اقتضای طبیعتش این است . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

طنز نگار : دروغ گفتن انواع و اقسام دارد

طنز نگار : دروغ گفتن انواع و اقسام دارد

دروغ گفتن انواع و اقسام دارد . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...