خبرخوان

آرشیو "شهدای دیار باران"

شهید ناصر قویدل

شهید ناصر قویدل

شهید ناصر قویدل در یکم فروردین ماه سال ۱۳۳۷ در یک خانواده مذهبی و مستضعف در شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود . دوران تحصیل را با سختی و مشکلات به پایان رساند لذا تا سال سوم متوسطه درس خواند و بعد برای اینکه بتواند...

شهید شاپور محمدی قایقچی

شهید شاپور محمدی قایقچی

شهید در ۲۸ مهرماه سال ۱۳۳۶ در شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود ، در میان خانواده ای مسلمان رشد نمود وتا سال سوم دبیرستان درس خواند ، در دوران تحصیل یکی از دانش آموزان با استعداد و اهل ورزش در رشته بوکس بود و به نایب...

شهید رستم رستمی

شهید رستم رستمی

شهید رستم رستمی در اول اسفند ماه سال ۱۳۳۳ در میان خانواده ای فقیر در روستای کپورچال از توابع شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود . شهید در سن ۷ سالگی به مدرسه می رود و تا کلاس نهم درس می خواند اما به علت نداشتن پدر و...

شهید مراد تشکری

شهید مراد تشکری

شهید مراد تشکری در ۷ بهمن ماه سال ۱۳۳۶ در یک خانواده زحمتکش در آبکنار دیده به جهان گشود ودوران کودکی را در آنجا سپری کرده و وارد دبستان شد. با هوش سرشاری که خداوند به او داده بود بخوبی دوران دبیرستان را بپایان رساند و به...

شهید علی اصغر مخصوص

شهید علی اصغر مخصوص

شهید علی اصغر مخصوص در ۶ خرداد ماه سال ۱۳۳۴ در روستای آبکنار از میان خانواده ای مسلمان و مذهبی دیده به جهان گشود شهید از آغاز کودکی با مشکلات فروان زندگی و رنج  و زحمت پدرش آشنا گردید و خود نیز از همان کودکی پا به پای...

شهید محمد تقی تمجیدی

شهید محمد تقی تمجیدی

شهید محمد تقی تمجیدی در ۱۱ شهریور ماه سال ۱۳۳۳ در میان خانواده ای صیاد و مسلمان دیده به جهان گشود . در سن ۷ سالگی به مدرسه رفت او از شاگردان خوب و زرنگ مدرسه بود پدرش از راه صیادی خرج زندگی را تامین میکرد پس از آنکه وارد...

شهید  احمد جهانبخش

شهید احمد جهانبخش

شهید احمد جهانبخش در ۱ آبان ماه ۱۳۳۷ در روستای کپورچال در یک خانواده مستضعف مسلمان فرزندی زاده شد که او را احمد نامیدند. احمد در یک خانواده ای که از نظر مالی ضعیف بودند اما پاک و مخلص بزرگ شد تا اینکه روانه  مدرسه جهت...

شهید ابراهیم نارنگلی

شهید ابراهیم نارنگلی

پاسدار وظیفه شهید ابراهیم نارنگلی در ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ در خانواده ای مسلمان و متعهد و مقید در بندر انزلی دیده به جهان گشود. پدربزرگوار وی رزمنده بسیجی و کارگر و مادر مکرمه اش خانه دار بود، و ابراهیم در چنین خانواده ای...

شهید محمد تقی شفعیان

شهید محمد تقی شفعیان

بسیجی شهید محمد تقی شفیعیان نویری در ششم بهمن و سال هزار سیصد و بیست و نه در میان خانواده ای مسلمان و مستضعف شهرستان بندر انزلی دیده به جهان گشود . وی پس از دوران کودکی وارد مدرسه شد . اما استضعاف شدید خانواده که محصول...

شهید احمد شعبانی

شهید احمد شعبانی

در یک صبح بهاری به سال ۱۳۴۱ در شهرستان بندر انزلی در میان خانواده ای مذهبی و از دامن مادری پاک و پدری متعهد فرزندی پا به عرصه وجود گذاشت که او را احمد نامیدند به همراه سرسبزی فراگیر بهار ، احمد نیز در میان فضای خوش...