خبرخوان

آرشیو "شهدای دیار باران"

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت سیزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت سیزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت سیزدهم) + دستخط پنجشنبه  ۲۶  فروردین ۱۳۹۵ اکثر مردم از خودروهای گران قیمت و گاها خودروهای ایرانی نیز دیده می شوند استفاده می کنند.چندفرودگاه سوریه فعال...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دوازدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دوازدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دوازدهم) + دستخط چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ حضور در خانات و آشنایی با محیط اطراف. اکثر مردم سنی مذهب بوده و حدود ٧٣درصد به بالا را تشکیل می دهند. ٩درصدعلویان...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت یازدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت یازدهم) + دستخط

  سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت یازدهم) + دستخط سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ حرکت قبل از نماز صبح به سمت الحاضر جهت شرکت در عملیات آزادسازی العیس بعنوان احتیاط، که بعلت عدم موفقیت...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت دهم) + دستخط دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ حضور در الحاضر جهت سازماندهی در گروه های حیدریون تحت امر نیروی قدس که انجام شد. نیمی از شهر حلب در دست نیروهای خودی و...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نهم) + دستخط یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ شرکت در کلاس نظامی و انجام تمرینات جهت تصرف مکان استقرار دشمن فرضی و آموزش تصرف ساختمان. اکثر مردم در حال فقر زندگی می...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هشتم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هشتم) + دستخط

  سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هشتم) + دستخط شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ شرکت در مراسم صبحگاه و اجرای ورزش صبحگاهی و بعد از صرف صبحانه شرکت در کلاس نظامی. منطقه جای خوش آب هوایی است که در...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفتم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفتم) + دستخط

    سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفتم) + دستخط جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ در یکی از این روزها بود که برادر هامون به جمع ما آمدند و برایمان از وضعیت منطقه مطالبی را عنوان...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت ششم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت ششم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت ششم) + دستخط پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ شب را در محل اسکان که متعلق به فاطمیون می باشد بسر بردیم و سریعاً با منزل تماس گرفتیم و از سلامتی خود خانواده را باخبر...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پنجم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پنجم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پنجم) + دستخط چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ نیمه شب بود که با چراغهای خاموش هواپیما در فرودگاه دمشق به زمین نشست در فرودگاه تعدادی از برادران مستقر در آنجا از ما...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهارم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهارم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهارم) + دستخط سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ صبح بعد از صرف صبحانه پلاک خود را گرفتیم. و تست خون هم دادیم و لباس نظامی و پوتین را به ما دادند. چون شلوار برایم گشاد...