خبرخوان

آرشیو "شهدای دیار باران"

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و سوم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و سوم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و سوم) + دستخط یکشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ پایان مأموریت گردانی و بازگشت و جابجایی با گردان...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و دوم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و دوم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و دوم) + دستخط شنبه  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ منطقه (مایر) جای خوش آب و هوایی است که در شمال حلب و در مرز با کشور ترکیه قرار گرفته است. حلب یکی از استانهای بزرگ و...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و یکم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و یکم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و یکم) + دستخط جمعه  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در منازل هر یک از ساکنان شهر مایر و یا سایر منازلی که تخلیه شده است قابهایی با مضامین قرآنی آراسته بود و قرآن در خانه...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیستم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیستم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیستم) + دستخط پنج شنبه  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ حضور در مکان تهیه احتیاط در...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نوزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نوزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت نوزدهم) + دستخط چهارشنبه  ۱  اردیبهشت ۱۳۹۵ بعد از ظهر حرکت به سمت خلصه بعنوان مقر احتیاط گردان که یک دسته در آنجا مستقر شدیم و بقیه نیروها در سه مکان در جلو...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هجدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هجدهم) + دستخط

  سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هجدهم) + دستخط سه شنبه  ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ حرکت به سمت خان طومان جهت کمک به نیروهای آنجا که مورد تهاجم و تک قرار گرفته بودند که الحمدلله با واکنش سریع...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفدهم) + دستخط

  سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت هفدهم) + دستخط دوشنبه  ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ سازماندهی در گردان برادر د بعنوان مخابرات و تحویل گرفتن تعدادی بی سیم...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت شانزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت شانزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت شانزدهم) + دستخط یکشنبه  ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ حضور برادر سلحشور در جمع رزمندگان بعداز نماز مغرب و عشا و خواندن سرود و مولودی به مناسبت شب میلاد امام جواد(ع)در...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پانزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پانزدهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت پانزدهم) + دستخط شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ حضور در منطقه تصرف شده و بعدازظهر حرکت به سمت...

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهاردهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین ؛ خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهاردهم) + دستخط

سردار شهید جواد دوربین خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت چهاردهم) + دستخط جمعه  ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ بعلت هجوم داعش در منطقه الخناسه و عقب نشینی نیروها ، اعزام به منطقه و بازپس گیری قسمتی از مناطق از دست رفته و...