خبرخوان

آرشیو "روی کانال موج شکن"

طنز نگار : در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

طنز نگار : در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

میفرماد: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : جمعه ۱۸ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  جمعه ☀️    ۱۸        تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۸          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۳          شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • خروج میرزا کوچک خان جنگلی از رشت در پی...

طنز نگار : چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست

طنز نگار : چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست

میفرماد: چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانست   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : پنجشنبه ۱۷ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  پنجشنبه ☀️    ۱۷        تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۷          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۲          شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • رحلت فیلسوف شهیر معاصر آیت  اللَّه دکتر...

طنز نگار : عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب

طنز نگار : عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب

میفرماد: عرضی ندارم جز اینکه آب را دریاب   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : چهارشنبه ۱۶ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  چهارشنبه ☀️    ۱۶        تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۶          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱          شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • عید سعید فطر • درگذشت شاعر اهل بیت...

طنز نگار : لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را

طنز نگار : لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را

میفرماد: لبخند به رو، دشنه به کف، در پی تزویر زنهار که غافل نشوی مکر دغل را   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : سه شنبه ۱۵ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  سه شنبه ☀️    ۱۵        تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۵          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۲۹        رمضان  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • شهادت مهندس "علی انصاری" استاندار...

طنز نگار : از کوزه همان برون تراود که در اوست

طنز نگار : از کوزه همان برون تراود که در اوست

میفرماد: از کوزه همان برون تراود که در اوست   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : دوشنبه ۱۴ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  دوشنبه ☀️    ۱۴        تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۴          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۲۸        رمضان  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • روز قلم • ربودن دیپلمات‏ های ایرانی در...