خبرخوان

آرشیو "روی کانال موج شکن"

تقویم نگار : یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار : یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  یکشنبه ☀️    ۳           مرداد  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۲۴         جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۹         شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • واگذاری امتیاز بهره‏ برداری از...

تقویم نگار : شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار : شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  شنبه ☀️    ۲           مرداد  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۲۳         جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۸         شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری و...

طنز نگار : خوب زندگی کنید

طنز نگار : خوب زندگی کنید

می فرماد : خوب زندگی کنید   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار : جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  جمعه ☀️    ۱            مرداد  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۲۲          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۷           شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • انتشار نخستین شماره نشریه سینما و...

طنز نگار : خط خطی روی در و دیوار منزل

طنز نگار : خط خطی روی در و دیوار منزل

توصیه ی ایمنی: روی در و دیوار منزل خط خطی نکنید.   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : پنجشنبه ۳۱ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  پنجشنبه ☀️    ۳۱          تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۲۱          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۶           شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • مرگ "احمد قوام" سیاستمدار و نخست...

طنز نگار : مابقی خود استخوان و ریشه ای

طنز نگار : مابقی خود استخوان و ریشه ای

میفرماد: مابقی خود استخوان و ریشه ای   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : چهارشنبه ۳۰ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  چهار شنبه ☀️    ۳۰          تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۲۰          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۵           شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • وفات "حضرت عبدالعظیم حسنی" در شهر...

طنز نگار : ما زامبیای مست دل از دست داده ایم

طنز نگار : ما زامبیای مست دل از دست داده ایم

میفرماد: ما زامبیای مست دل از دست داده ایم   . . #طنز_نگار . 👥 فراتر از سخن ، روی کانال "موج شکن...

تقویم نگار : سه شنبه ۲۹ تیر  ۱۳۹۵

تقویم نگار : سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵

تقویم نگار  در : Mojshekan@ . 📆    امروز  سه شنبه ☀️    ۲۹          تیر  ۱۳۹۵  خورشیدی 🌍    ۱۹          جولای  ۲۰۱۶ 🌔    ۱۴           شوال  ١۴٣٧ 📃    مناسبت ها : • واگذاری شیلات شمال ایران به "استفان...