بندرانزلی_پسماند

شهر بندرانزلی یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری ایران در شمال کشور است که هر ساله دریا و تالابش گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب می کند دریا و تالابی که خانواده ها از آن طلب رزق و روزی می کنند و همه می دانند که این سرمایه های معنوی و مادی حال و روز خوشی ندارند و در این وانفسا خود فریبی مسؤولین و بی‌تفاوتی مردم بدترین آفت اجتماعی و مدیریتی برای حیات وحش و زیبایی های طبیعی آن می باشد. آیا مسئولین و مدیران ذیربط نمی دانند فاضلاب های خانگی محل زندگی انواع باکتری و میکروب های خطرناک و محل تجمیع آلودگی و تولید بیماری است که در این چرخه طبیعت به حال خود رها شده و سومدیریت باعث شده دوباره به خود انسان بازگردد و برای سلامت انسان خطرآفرین می باشد؟! همان طور که آب تنی در تالاب انزلی به خاطرات پیوسته با این حجم ورود آلودگی دیگر آب تنی در دریا را نیز باید به خاطرات خود بسپاریم! به راستی پاسخگوی این آلودگی خطرآفرین و فاجعه بار کیست؟!

 

 

امیر محبوب یگانه