۵۷

می فرمایند : جرس فریاد می دارد …

 

.
.
#طنز_نگار
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan