۱۸۶

میفرماد:
در خواب نمی روم که بی دوست
پهلو نه خوش است بر حریرم

 

.
.
#طنز_نگار
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan