۵۸

می فرمایند : تا بگوید شرح داغ اشتیاق …

.
.
#طنز_نگار
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan