خاطرات-روزانه---قسمت-بیست-و-پنجم

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و پنجم) + دستخط

۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این روزها در مکان احتیاط بودیم و هر لحظه امکان فراخوانی و رفتن به خط وجود داشت بر خلاف دفعه قبل کل گردان در محل حضور داشت و آماده دستور. در اینجا بخاطر اینکه وقت بگذرد با دوستان به اطراف می رفتیم و قدم می زدیم. و بی سیم هم همراه ما بود و اسلحه هم داشتیم که در صورت فراخوانی آمادگی داشته باشیم.