خاطرات-روزانه---قسمت-بیست-و-چهارم

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و چهارم) + دستخط

دوشنبه  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

به جهت علاقه مندی و حضور در کنار همدیگر بار دیگر از گردان آقای “د” جدا و به گردان برادر “ع د ” که در منطقه الخلصه بود ملحق شدیم.