آغاز سال نو ، در جوار مزار شهداء صفایی دیگر دارد. مردم قدرشناس و حقشناس انزلی در این لحظه مهم و خاطره انگیزه ، گلزار شهداء را فراموش نکرده بودند و از هر جنس و سنی ، فارغ از بی برنامگی  و کمبود امکانات اولیه و نیمه کاره بودن گلزار شهداء ، در تنها محل گردهمایی بزرگ در هنگام تحویل سال ، در جوار آرامگاه مردانی  که از جان و مال خود  برای عزت و آزادگی و آرامش گذشتنند ، گرد آمدند.

به دلیل سیاه بودن عکس ها از مخاطبین عزیز پوزش می طلبیم زیرا عکس ها در تاریکی گرفته شده است ! واقعا مسئولین مسئول این امر خطیر شرم نمی کنند که در صندلی و میزی تکیه زده اند که آرامش و قدرت و ثروت خود را مدیون خون پاک همین شهدای بی مزارهستند. به نظر می رسد اگر متولی اصلی برگزاری اینگونه مراسمات ،تنها سازمان مربوطه باشد ، شاید شاهد این گونه بی برنامگی ها نباشیم.

در انتها جای دارد از تمامی عزیزانی که لحظه تحویل سال به دلیل حس نودوستی و احساس وظیفه  در محل خدمت خود به سرمی برند ، قدردانی کرده و سال خوشی برایشان آرزو کنیم.

 Shohada-12 Shohada-13 Shohada-14 Shohada-10 Shohada-9 Shohada-7 Shohada-6 Shohada-4 Shohada-2