به گزارش اختصاصی موج شکن انزلی ، عصر امروز دکتر سید ضیاء الدین شفیعی ، معاونت فرهنگی  و گردشگری منطقه آزاد انزلی و هیئت همراه ،  به دیدار پدر مرحوم سیروس قایقران رفتند.

در این دیدار صمیمانه ، پرویز قایقران  خاطرات شیرین و دلنشینی از مرحوم سیروس قایقران برای حاضرین تعریف نمود.

در ادامه  دکتر سید ضیاء الدین شفیعی سیروس قایقران را مردی ماندگار و فرزند ایران نامید. ایشان به ساخت مجسمه سیروس قایقران و شش چهره ماندگار دیگر در منطقه آزاد اشاره کرده و از خانواده مرحوم سیروس قایقران برای حضور در منطقه آزاد جهت رونمایی از این تندیس دعوت به عمل آورند.

۹۳۱۱۱۱_Khabar_Siroos (3) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_Siroos (2) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_Siroos (4) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_Siroos (6) ۹۳۱۱۱۱_Khabar_Siroos (5)