tio2

جلسه وزارت علوم با موضوعیت طرح احیای تالاب انزلی با روش پرخطر بایوجمی در حالی به اتمام رسید که کماکان مجری طرح با همان استدلال‌های قبلی خود بر بی‌خطر بودن این روش اصرار داشته و اجرای طرح احیای تالاب با استفاده از دی اکسید تیتانیوم و کلرید نقره را با نام عوام فریبانه زیست پالایی برای اکوسیستم مفید می‌داند.

طی چند ماه گذشته مقالات ایرانی و خارجی که در نشریات علمی و ژورنال‌های معتبر به چاپ رسیده، بارها مؤید خطرناک بودن استفاده از دی اکسید تیتانیوم چه به صورت خوراکی و چه در حالت صنعتی برای انسان بوده و آزمایشات نشان داده است مجاورت انسان در برابر این مواد، بروز سرطان را به دنبال خواهد داشت. جدای از آن مجری در نوع ماده استفاده شده در بایوجمی صداقت نداشته و بعد از برانگیخته شدن احساسات عمومی و مخالفت منتقدین به این طرح، ماده نانو دی اکسید تیتانیوم را در گزارشات خود به دی اکسید تیتانیوم تغییر داده است، هرچند قبل تر از آن نامی از کلرید نقره ای که در فرآیند استفاده می کرده نیز به میان نیاورده بود. کلرید نقره در مجاورت نور خورشید به کلر و نقره تجزیه شده سمیت حاصل از نقره در آب بسیار خطرناک بوده که باعث مرگ تمام آبزیان، موجودات ذره بینی و حتی گیاهان خواهد شد.

خبرها حاکی از آن است که یک روز پس از موضع گیری صریح رئیس محترم قوه قضایه برعلیه تخریب محیط زیست و تاکید بر ایستاندن قوه در مقابل سازمان‌ها و یا اشخاص قدرتمند و مخرب محیط زیست، و همچنین ابراز نگرانی ایشان از روش بحث برانگیز احیای تالاب، این بار مجریان طرح پیشنهاد مشارکت در طرح را به تیم هایی در گیلان داده است تا با استفاده از این ترفند شاید بتواند جای پایی برای خود پیدا کند.

حال سوال اینجاست که آیا نهادهای علمی با دانستن تمام مخاطرات و دیدن همه مقالات معتبر علمی، نگرانی های عمومی را بابت خطرناک بودن روش شیمیایی احیای تالاب انزلی نادیده گرفته، و حتی با وجود پذیرش احتمال قرار گرفتن در جریان قهر قوه قضاییه، تنها بابت منافع مالی حاضر به لبیک گفتن به این پیشنهاد خواهند شد یا که خیر؟
در هر صورت نهادهای مذکور باید بین ابزار بودن برای یک پروژه پر از ابهام و احتمال تعقیب قضایی پس از پایان ماجرا از یک طرف و اعتماد به علم روز دنیا و مقالات معتبر دال بر خطرناک بودن استفاده مستقیم و بدون ارزیابی از دی اکسید تیتانیوم و کلرید نقره در یک محیط آبی از طرف دیگر، درست ترین تصمیم را بگیرند.

#موج_شکن
#تالاب_دوخان
#تالاببینالمللی_انزلی
#نه_به_سد_لاسک
#نه_به_بایوجمی