تقویم-نگار

تقویم نگار  در :

Mojshekan@

.

📆    امروز  دوشنبه :
☀️   ۱۶      فروردین  ۱۳۹۵  خورشیدی
🌍    ۴        آوریل  ۲۰۱۶
🌔    ۲۵      جمادی الثانی  ١۴٣٧

📃    مناسبت ها :

• مرگ “محمدعلی شاه” پادشاه مستبدِ قاجار (۱۳۰۳ ش)

• استعفای سرلشکر “فضل اللَّه زاهدی” عامل کودتای ۲۸ مرداد از نخست‏ وزیری (۱۳۳۴ ش)

• شکل‏گیری سازمان اطلاعات و امنیت کشور پس از روی کار آمدن دولت اقبال (۱۳۳۶ ش)

• تصرف بغداد توسط “شاه اسماعیل اول” بدون جنگ و درگیری(۹۱۴ ق)

• اعلام لغو حکم تحریم تنباکو از جانب “میرزای بزرگ شیرازی”(۱۳۰۹ ق)

• مرگ “جان نِپِر” ریاضی‏دان اسکاتلندی و واضع لُگاریتم در ریاضی (۱۶۱۷م)

 

.

#تقویم_نگار .

👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “ .

Mojshekan@

.
@Mojshekan