آلودگی های بصری_بندرانزلی

  وقتی حراست از جاذبه های دیدنی شهر فراموش می شود…

 

امیدوارم پوست هندونه جا نذارن!!!