قسمت اول گزارش اختصاصی موج شکن انزلی از کاروان پیاده اعزامی از بندرانزلی به کربلای معلی و نجف اشرف در اربعین حسینی .

Emam1

Emam2

Emam3

Emam4

Emam5

Emam7

Emam8

Emam6