اعتقاد قلبی اینجانب است که جایگاه حقوقی کنونی ما متعلق به مردم قهرمان انزلی است و تبریکات را باید به سوی آن ها و همت و شجاعتشان برای آغاز موج این تغییرات بزرگ روانه کرد.

مهندس-یاسر-کریم-بخش

«وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ؛
چه کسی به پیمانش پای بندتر از خداست». (توبه: ۱۱۱)
احترام به پیمان و لزوم عمل به آن ریشه فطری دارد و به واسطه همین فطری بودن این اصل در جامعه انسانی، نقض عهد و پیمان شکنی از رذایل اخلاقی شمرده شده و ضربات شکننده و جبران ناپذیری بر شخصیت و انسانیت فرد، وارد می سازد و به ویژه در صحنه های سیاسی، هیچ چیز ناپسندتر از پیمان شکنی و بدعهدی نیست.
مردم عزیز بندرانزلی قطع به یقین اعتقاد من بر این است که پیروز این میدان و انتخابات، شما فرهیختگان هستید که با اندیشه و عمل خویش این حماسه غرورآفرین را به نام خود ثبت کردید. این شما بودید که بین دو تفکر، دو نگرش و دو دیدگاه، جریان غالب حاکم بر شهر را کنار زدید تا تفاوت مابین تفکرات پیشین ریشه دوانیده در جای جای شهر و دیدگاه جدید مبتنی بر تغییر وضع موجود را نظاره گر شوید.
ما مکلفیم به عهد خویش با شما وفا کنیم و اعتقاد راسخ داریم، باید پاسخگوی عهد خود با شما باشیم که این نص صریح کلام الهی است:
وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْوءُلاً. (اسراء: ۳۴)
به پیمان های خود وفادار باشید زیرا از پیمان ها سؤال خواهد شد.
اعتقاد قلبی اینجانب است که جایگاه حقوقی کنونی ما متعلق به مردم قهرمان انزلی است و تبریکات را باید به سوی آن ها و همت و شجاعتشان برای آغاز موج این تغییرات بزرگ روانه کرد. طی روزهای اخیر و پس از آغاز بکار شورای اسلامی پنجم شهر بندرانزلی، سیل پیام های محبت آمیز شما مردم قهرمان، مسوولیت این خادمتان را سنگین تر می نماید که از سنگینی بار این مهم به خدای منان پناه می برم و از همگان تقاضا دارم از ظهور و بروز این پیام ها در سطح شهر اجتناب نمایید تا فتح بابی باشد در راستای ایجاد تغییرات بزرگتر برای انزلی بزرگ.

از این که همچنان نسبت به فرزندان خود، این امانتداران کرسی های شورای شهر حسن نیت دارید، سپاسگزارم و یقین دارم این شورا با تکیه بر اصل ماهوی خود که همانا مشورت، همدلی و همصدایی در موسم پسا انتخابات است، می تواند فردای بهتری برای شهروندان شهر دریادلان، رقم زند.

یاسر کریم بخش
عضو شورای اسلامی شهر بندرانزلی