همزمان با برگزاری اولین دوره جشنواره تالاب دوخان، با حضور جمعی از مسئولین، هنرمندان و شهروندان، نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» افتتاح شد.
در این نمایشگاه مجموعه ای از نقاشی ها و دلنوشته های برگزیده دانش آموزان حاشیه نشین تالاب انزلی با عنوان زنگ تالاب و نیز منتخبی از عکسهای عکاسان بندرانزلی با موضوع تالاب به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه در ابتدای خیابان مفتح شمالی (ناصرخسرو) دایر می باشد.

نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۲) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۳) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۴) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۵) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۶) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۷) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۸) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۹) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۰) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۱) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۲) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۳) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۴) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۵) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۶) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۷) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۸) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۱۹) نمایشگاه خیابانی عکس «فریاد تالاب» (۲۰)