موج شکن انزلی /  عصر امروز ملوان در ورزشگاه تختی بندر انزلی مقابل گل گهر سیرجان قرار گرفت که در نهایت به نتیجه یک بر یک دست یافت .
پوریا غلامی برای ملوان و محمد غلامی برای گل گهر گلزنی کردند.

 

ملوان_گل-گلهر__۱ ملوان_گل-گلهر__۳ ملوان_گل-گلهر__۹ ملوان_گل-گلهر__۲ ملوان_گل-گلهر__۷ ملوان_گل-گلهر__۱۰ ملوان_گل-گلهر__۴ ملوان_گل-گلهر__۶ ملوان_گل-گلهر__۸ ملوان_گل-گلهر__۵