مظفر مسافری

 

⭐️  مشاهیر انزلی :

مظفر مسافری

زنده یاد مظفر مسافری در سی و یک فروردین یک هزار و سیصد و چهارده در بندر انزلی چشم به جهان گشود. زنده یاد مظفر مسافری قهرمان بوکس آسیا و پدر ورزش بوکس بندرانزلی است که توانست با تربیت شاگردانی چون نصرت وکیل منفرد، زنده یاد حسین اغماض، محمد آذر حزین، جبار فعلی و بسیاری دیگر بندرانزلی را به قطب بوکس کشور تبدیل کند. به گونه ای که در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ از پنج ملی پوش بوکس ایران چهار نفر (نام بردگان) از بندر انزلی و از شاگردان مرحوم مسافری بودند.

 

.
#مشاهیر_انزلی
.
👥 فراتر از سخن ، روی کانال “موج شکن “
.

Mojshekan@

.
@Mojshekan