موج شکن انزلی / دومین دوره مسابقات قایقرانی سراسری ناجا، انتخابی قهرمانی نیروهای مسلح به میزبانی فرماندهی مرزبانی استان گیلان، با حضور حمید رضا قهرمانی رئیس اداره ورزش و جوانان ، سرهنگ کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان گیلان و سردار حسن عرب سرخی رئیس کمیته انضباطی قایقرانی ناجا در بندرانزلی  برگزار شد.

این مسابقات با حضور  ۴۰نفر از قایقرانان تورینگ در هشت تیم و هشت ماده ی  ۲۰۰، ۵۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰متری تک نفره و دونفره از دهانه ورودی تالاب انزلی با نظارت مستقیم ناجا انجام شد.

در پایان این دوره از مسابقات در بخش تیمی ، تیم فرماندهی مرزبانی ناجا گیلان مقام اول ، پشتیبانی قرارگاه ستاد ناجا مقام دوم و فرماندهی انتظامی مازندران مقام سوم را کسب کردند.

شایان ذکر است در سال ۱۳۹۳ اولین دوره مسابقات در تهران با قهرمانی تیم فرماندهی مرزبانی ناجا برگزار شد که در دومین دوره این مسابقات گیلان به قهرمانی رسید.

مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۱ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۲ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۸ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۷ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۵ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۳ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۴ مسابقات-قایقرانی-ناجا-کشور-در-بندرانزلی__۶