HavaePak

تصویر بالا طرح کارتی است که توسط سایت خبری تحلیلی موج شکن طراحی گردیده و پس از چاپ با مشارکت دوستداران محیط زیست در روز ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲ با یک روبان به رنگ آبی آسمانی به درختان پارک بازی در مجاورت میدان مادر بسته شده بود. هزینه های خرید روبان و چاپ کارتها توسط دو نفر از فعالان مجیط زیست تامین گردیده بود. این حرکت مردمی که باهماهنگی اداره محیط زیست شهرستان بندر انزلی و حضور ریاست محترم این اداره جناب آقای میغی انجام گردید متاسفانه با برخورد قهر آمیز و غیر قابل انتظار مواجه و بعد از گذشت کمتر از ۲۴ ساعت در یک حرکت به ظاهر هماهنگ شده بیش از ۹۵ درصد روبانها به همراه کارتهای وصل شده جمع آوری گردید. شاید اگر افراد مذکور به چهره زیبای کودکانی که با شوق فراوان روبانها را به درختها می بستند و ذوق می کردند و با برق چشمانشان به ما می گفتند که این روبانها را فقط برای یادآوری و تلنگری به شمای بزرگتر می بندیم که باید امانت ما را صحیح و سالم به ما تحویل دهید، نگاه می کردند ،امروز شاهد بازکردن این نشانه های امید فردای کودکانمان نمی بودیم. شاید و شاید

بنابراین این حرکت بسیار ناپسند و نابخشودنی از سوی هر سازمان ، فرد یا افرادی را محکوم نموده و از ریاست محترم محیط زیست شهرستان بندرانزلی به عنوان متولی این امر تقاضای پیگیری موضوع و برخورد با دشمنان محیط زیست را داریم.

نکته آخر اینکه ما باز می گردیم و باز می گردیم و باز می گردیم اما اینبار محکمتر از گذشته . هوالحق