nana

 استان گیلان منطقه جغرافیایی شمال کشور از هر جهت دارای منابع طبیعی بسیار سرشار بوده و به جهت دارا بون نیروی انسانی لازم میتواند بخش عمده ی اقتصاد کشور را متحمل شود . اما به علل و دلایلی خاص این منطقه جغرافیایی ایران نه تنها تاکنون نتوانسته از منابع طبیعی و انسانی خود در جهت بالندگی کشور گام بردارد ، بلکه با ناباوری باید گفت حتی موفق به تأمین نیازهای منطقه ای خود هم نبوده است . آنچه به عنوان حداقل گامی در این جهت از نمایندگان استان انتظار میرفت انعکاس مشکلات استان جهت مرتفع نمودن به رئیس جمهور جدید بود . در روزهای اخیر این حداقل گام با نشست مجمع نمایندگان استان گیلان در مورخه نهم دی ماه و با حضور رئیس جمهور و برخی از معاونان وی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد . این دیدار با حضور ۱۲ نماینده و استاندار و رئیس جمهور و معاونین پارلمانى و اجرایی و مشاور عالى و تنى چند از کارکنان امور مجلس و معاونت انجام شد . آنچه به نقل از برخی سایت های خبری ازکم و کیف جلسه عنوان شده اینکه هر دوازده نماینده چند دقیقه صحبت نموده و مشکلات منطقه مورد نمایندگی خود را مطرح نموده اند. اما آنچه برای مردم شهر بندری انزلی مایه بُهت است عدم حضور حاج حسن خسته بند نماینده محترم شهرستان بندرانزلی درجلسه مذکور میباشد.

شهر ساحلی مان انزلی گرچه شاید به روایتی زمانی زیرآب های خزر مدفون بوده اما در تاریخ دوصده اخیر ایران نقشی بسزا و شگرف داشته است .

آنگونه که اسناد ، سخن میگویند انزلی به جهات فرهنگی و درشکل گیری تاریخ جدید ایران نقشی اساسی داشته است . انزلی با پیشگامی در ایجاد انجمن های محلی و بلدیه قبل از تأسیس بلدیـه ، شهرداری ( بلدیـه ) قبل از سال ۱۳۱۵ هجری قمری ۱۲۷۶ شمسی بعنوان اولین بلدیـه در ایران ، آموزش و پرورش ( معارف ) قبل از سال ۱۲۷۱ خورشیدی ، اکابر شبانه آنهم دروس دبیرستانی قبل از ۱۲۹۰ خورشیدی ، چاپخانه قبل از سال ۱۲۸۶ خورشیدی و بهداری قبل از سال ۱۳۱۵ هجری قمری ۱۲۷۶ خورشیدی که وسیله بلدیـه اداره میشـد نقشی انکارناپذیر در ایجاد مدنیت نوین ایران ایفا نموده است . اما آنچه از دیروز تا امروز نصیب این شهر ساحلی و ساکنانش شده است نه تنها هیچ نبوده ، بلکه بالعکس هرآنچه را که میباید میداشتند به ناحق از کفشان برده اند.

چالش های پیش روی ساحل نشینان اما کم نمیباشد. از بحران زیست محیطی تالاب انزلی گرفته تا وضعیت وخیم صنعتی و فقدان کارخانجات وشهرک های صنعتی تا مسائل مربوط به وضعیت کشاورزی و منطقه آزاد و حتی هرازگاهی جدا سازی مناطقی همچون خمام و احتمالا منطقه آزاد انزلی درتقسیمات کشوری ازحریم شهرساحلی مان.

اکنون که همشهریان از اراده خود در جهت استیفای حقوق از کف رفته شان استفاده کرده و حاج حسن خسته بند را با کوله باری ازامید و آرزو به آینده به مجلس شورای اسلامی روان داشتند تا با جلوس برصندلی های مجلس عزم جزم کرده تا زبان گویای بندرنشینان باشد ایشان این امانت و اعتماد را چه کرده اند؟ مطمئنا تا پایان دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی چنین فرصتی برای نماینده شهرمان بوجود نمی آید تا بتواند رو در رو از مشکلات و کاستی های شهر سخن بگوید و بر عهدی که با شهروندان نموده استوار بایستد . شاید هم به قول شاعر ” همه چی آرومه ” و مشکلی در شهر نداریم که ایشان بخواهند مطرح کنند . شاید از دیدگاه  ایشان نیمه تمام ماندن پل انزلی ، وضعیت کنارگذر ، بیکاری جوانان انزلیچی ، وضعیت بحرانی تالاب انزلی ، وضعیت نابسامان کشاورزان و مسکن های نیمه رها شده مهر معضل محسوب نمیشوند . باید از ایشان پرسید به کدامین عذر در دیدار با رئیس جمهور شرکت نداشته اند تا زبان گویای همشهریان باشند . چگونه بجای ایشان نماینده لاهیجان میباید بحث منطقه آزاد را درجلسه مذکور طرح نماید ؟ کاری که از نماینده انزلی انتظار میرفت .