بحران-واقعی-در-پر-باران-ترین-شهر-جهان

 

حلقه ی گمشده ی ستاد بحران شهرستان بندرانزلی در بیشترین  بارندگی جهان

#چالشهای_شهر
#نما_نگار
#بندرانزلی