نوبخت

از وصف الحال این روزها در باب میدان مغناطیسی حرف های درگوشی درحیات خلوت وزارت کشور و مختصات روحی و فکری صفوف و صنوف مختلف اجتماعی و سیاسی در راستای بِه گزینی کاندیدای استانداری گیلان هر چه بگوییم کم گفته ایم. لسانا، قلما، قدما ورود رسانه ها و کاربران به دنیای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و مقاله ها و سخنرانی ها از حیث علت العلل انتخاب کاندیدای غیربومی و یادداشت ها و مکتوبات و تحلیل و تفسیر سریع الصدور و راحت الحلقوم جهت هضم سریع فلان مدیر و بهمان رییس که اتفاق افتاده است بر اهمیت این انتخاب صحه می گذارند.
هرچند گره افزایان کم نیستند اما به پای گره گشایان نمی رسند. مع الوصف همینگوی می گوید ” به هم بچسبید مثل دزدها و گداها.” و این انسجام و پیوند و همدلی در روزهای اخیر بیش از پیش در گیلان به وقوع پیوست.
 با توجه به اینکه مجمع نمایندگان گیلان با اکثریت کامل و قاطع به صورت علنی “دکتر هادی حق شناس” را گزینه نخست خود به وزارت کشور معرفی نموده اند اما افقی که دیده می شود اندکی روشن و اندکی وهم آلود است.
به بیانی دیگر ما گفتنی ها را گفتیم این هم محض نمونه، مگر می شود رسالت ما در انتخاب استاندار غیربومی برای گیلان، مدارا باشد؟!
باید منتظر بود تا ابرهای تیره و تار کنار روند و صبح دولت بدمد. باید صبوری کرد و به دور از الفاظ شدید اللحن در خلوت به نظاره نشست که آیا بر این اساس شعار قدرت با وحدت به دست می آید صحیح است یا خیر!
 این روزها پیوند تنگاتنگ افکار عمومی و احزاب و مدیران در خصوص مطالبه ی حق بومی بودن استاندار، ما را به یاد بزنگاه انتخابات اخیر ریاست جمهوری می اندازد همآن بزنگاهی که گیلانی ها با زوایا و سجایای روحی و همدلی  ثابت کردند دکتر روحانی در این خطه می تواند بی هیچ دغدغه ای رای غالب را با اکثریت آرا نسبت به رقیبانش داشته باشد.

از نو رسیدگان خرابات نیستیم
چون خشت پا شکسته ی میخانه ایم ما

الغرض، مردم ما صریح و صاف و پوست کنده خواستار انتخاب “دکتر هادی حق شناس” هستند و این توفیق سیاسی را برای یک مدیر کارآمد و شایسته و بومی می خواهند. اما چه سیاست و جهان بینی ای بر فراز ستون های وزارت کشور حاکم است الله اعلم.

حالا باید عجالتاً منتظر ماند و دید تاثیر حضور دکتر نوبخت رجل سیاسی گیلان که بر یکی از مرتفع ترین کرسی های دولت دوازدهم تکیه زده است چه خواهد بود.
از ایشان که امروز آمده اند و  پرتو حسنشان ز تجلی دم زده است انتظار می رود مطالبات مردم را نصب العین قرار دهند و جلوتر از همه خود را وسط رینگ پرت کنند و در راند اول کار را یک سره نمایند و به درخواست صریح مردم و مسولین در گیلان جامه عمل بپوشانند. که اگر چنین باشد باید بگوییم طیب الله آقای نوبخت! به عمل کار برآید به سخندانی نیست! البته سعدی شعرهای دیگری هم دارد که می توانیم الحمدالله و ماشاءالله گویان تقدیم شان کنیم.  چشم انتظاریم تا ببینیم دولت دوازدهم مطالبات مردم گیلان را پی گیری می نماید یا از در سرکوب وارد می شود.

فلذا متواضعانه توصیه می کنیم ابرهای سیاه را کنار بزنید ولو به قدر ضرورت.

 

 

پونه نیکوی