خاطرات-روزانه۱۷-اردیبهشت

 

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت سی و یکم) + دستخط

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

در دفاع از حرم شهید شد