خاطرات-روزانه۱۶-اردیبهشت

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت سی ام) + دستخط

پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

پنجشنبه امروز ٢٧رجب مصادف است با مبعث پیامبر گرامی اسلام(ص). فعلا خبری نیست و ما با گشتن در شهر وقت خود را می گذرانیم.
امروز بعد از نهار “م”  از ما جدا شد و به خان طومان با گردان ما که آنجا بود ملحق شد.
بعد ازظهر به یکی از خانه ها رفتم و آب گرم کردم و با آن بدنم را شستم.