خاطرات-روزانه۱۵-اردیبهشت

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و نهم) + دستخط

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

چهارشنبه حضور در مقر گردان ، و گشت و گذار در داخل شهر .
شب ٢ بار به انزلی زنگ زدم. (٣٠روز حضور در سوریه)