خاطرات-روزانه۱۴-اردیبهشت

 

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و هشتم) + دستخط

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

سه شنبه حضور در شهر مایر و انتخاب ساختمان برای اسکان گردان. این شهر یکی از شهرهایی بود که پس از تصرف و حضور جبهه النصره در آن فشار زیادی به مردم شهر نبل و الزهرا آورده شده بود که در بهمن ماه پس از چهارسال حضور آنها متحمل شکست و عقب نشینی از منطقه شدند و شهر کاملا خالی از سکنه می باشد.