خاطرات-روزانه۱۳-اردیبهشت

 

سردار شهید جواد دوربین

خاطره نگاری – از اعزام تا شهادت (قسمت بیست و هفتم ) + دستخط

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

دوشنبه حرکت از خانات به سوی شهر مایر با گذشتن از شهرهای نیرب،شیخ نجار،سیفات، دویرالزیتون،تل جبین،حردت نیل،الخان،مایر .