سال نو مبارک__موج شکن__بندرانزلی

در هوا پیچیده عطر عود، حوّل حالنا
سیب سرخی می‌رسد با رود، حوّل حالنا

احسن الحال است حالم با تو هر روز بهار
گُل بِرویان در دلم معبود، حوّل حالنا

پونه نیکوی