دکتر میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان بندرانزلی در این جلسه، تالاب دوخان را حرکتی تاثیرگذار دانست و گفت: تالاب دوخان در ساختار بسیار خوب و تاثیرگذار انجام پذیرفت و نمونه و الگوی مناسب برای کارهای فرهنگی و اجتماعی است.

فرماندار بندرانزلی افزود: تالاب نه یک سرمایه شهری یا استانی، بلکه یک سرمایه بشری است و متاسفانه به شدت آسیب دیده و بیمار است و همه باید برای احیای آن اهتمام داشته باشیم.

میرشمس مومنی زاده گفت: جلسات احیای تالاب به صورت منظم و جدی برگزار می گردد و کمیته های مختلف نیز در همین راستا در حال فعالیت می باشند، برای احیای تالاب کم کاری صورت نگرفته و با جدیت کارها در حال انجام است اما در کنار آن کارگروه استانی، نیازمند کارِ گروهی و همگانی هستیم.

وی در خاتمه از همه دست اندرکاران جشنواره تالاب دوخان تقدیر و تشکر کرد.

در ابتدای این دیدار ، اعضای دبیرخانه گزارشی از روند جشنواره و همچنین پویش تالاب دوخان و آنچه پیش رو دارند ارائه نمودند.

دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۵) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۲) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۳) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۴) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۶) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۷) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۸) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۹) دیدار دبیرخانه تالاب دوخان با فرماندار بندرانزلی (۱)