دکتر مهران نصیری ملوان انزلی

موج شکن انزلی / دکتر مهران نصیری، سرپرست باشگاه ملوان پس از استعفای  احمد دنیامالی مدیرعامل ملوان در کنفرانس خبری گفت :

🔸 با توجه به  شرایطی که پیش آمده از مسئولان شهری طلب کمک کردیم که آقای دنیامالی را برگردانیم!

🔸  خواهش قلبی از جامعه مطبوعاتی و مردم دارم که تیم را حمایت کنیم نه فرد را، افراد زیادی آمدند و رفتند.

🔸  به خاطر ملوان از تمام مسئولان خواستیم دست به دست هم دهیم تا بتوانیم انسجام و وحدت رویه شکل بگیرد تا متضرر نشویم!

🔸  در حال تلاش هستیم که برگردیم به مکتب اصلی ملوان و بومی سازی بازیکنان!

🔸  بیش از ۸۰ درصد تیم های پایه خود را انزلیچی ببندیم تا بازیکنان بومی خود را تامین کنیم،این یک پروسه بلند مدت است که در حال انجام آن هستیم!

🔸  ملوان به خاطر فشار های وارده سکته نکرده و از بین نرفته، ملوان سرطان گرفته و باید با داروهای لازم آن را درمان کنیم.

🔸  شرایط وفق مراد همه نیست، اما باید به هم کمک کنیم تا بتوانیم از این شرایط خارج شویم و با هم دشمنی نکنیم این صعود ما رو به تعویق میندازد!

🔸  در تلاش هستیم که برای اسپانسری با منطقه آزاد انزلی درایت و رایزنی کنیم.

🔸  در بحث سکوها تا ۵ ردیف اول طبق نظر کارشناس دادگستری قابل استفاده است و پیگیری های لازم را انجام داده ایم ولی موفق به بازکردن سکوها نشدیم چون شورای تامین استان سکوهارا بلا استفاده اعلام کرده و خود شورای تامین باید اجازه ی استفاده از سکوها را بدهد!

🔸  من تمام تلاشم را انجام میدهم که جناب آقای دنیامالی برگردد به نوبه خود نبود ایشان را در طی این چند روز حس میکنم.

 

 

 

 

 

 

 

#خبر_نگار
#ملوان