مقاله پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «لیگنین‌زدایی خمیرکاغذ کرافت کنف با گاز اکسیژن» که به راهکارهای کاهش آلودگی فرایند رنگبری می‌پردازد، در پنجمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

علی-کاظمی-تبریزی

 

علی کاظمی تبریزی محقق واحد علوم و تحقیقات در حوزه صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این واحد دانشگاهی، در رابطه با این پژوهش، گفت: حذف عمده لیگنین خمیرکاغذ گامی مهم در بهبود فرایند رنگبری است. در حقیقت اجرای مرحله لیگنین‌زدایی با اکسیژن قبل از فرایند رنگبری، مرحله‌ای اساسی در بهینه‌سازی و کاهش آلودگی فرایند رنگبری خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این پژوهش، تاثیر اجرای فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن تحت شرایط فرایندی متفاوت بر روی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و نوری خمیرکاغذ کرافت کنف بررسی شد، افزود: نتایج نشان داد، اجرای فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن به میزان قابل توجهی عدد کاپای خمیرکاغذ را کاهش می‌دهد، حال آنکه گرانروی خمیرکاغذ کاهش چشمگیری نیافته است. اندازه‌گیری گرانروی خمیرکاغذها پس از فرایند لیگنین‌زدایی، نشان داد که مصرف سولفات منیزیم سبب جلوگیری از کاهش گرانروی خمیرکاغذها شده است.
مقاله پژوهشی «لیگنین‌زدایی خمیرکاغذ کرافت کنف با گاز اکسیژن» توسط علی کاظمی تبریزی، فرهاد زینلی، یاشار عین‌اللهی و سید مرتضی طاهری تالیف و در پنجمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه علامه طباطبائی ارائه و برگزیده شد.

 

 
علی کاظمی تبریزی__انزلی (۱) علی کاظمی تبریزی__انزلی (۲) علی کاظمی تبریزی__انزلی (۳)