photo_2017-02-02_09-05-05

به مناسبت ۲ فوریه، روز جهانی تالاب ها

تالاب انزلی حال خوبی ندارد، افسردگی شدید گرفته بس که کم محلی دیده است. امروز ۲ فوریه، روز جهانی تالاب، می شد جشن گرفت و به شکرانه این نعمت بزرگ دور هم جمع شد و مسرور بود.  می شد امروز کَرجی بان های تالاب به یاد ایام قدیم تا پیربازار پارو بزنند و شکوه این زیبایی را با گیله مردان و گیله زنان جشن بگیرند. آنوقت دیگر وحشتی نداشتیم از آینده، دیگر هزار هزار درنای کاغذی نمی ساختیم و امروز هیچوقت وزن آرزو های مان برای تالاب از میزان تلاش های مان سنگین تر نبود. اگر خیلی کارها می شد تالاب انقدر بد حال و صاحب رگ های خشک نبود. اگر تالاب زباله دانی نمی شد، آه اگر نمی شد.

آرمین صافدل

عکس از دریچه دوربین : عبدالله کاظمی