شاعران و میهمانان گرانقدر جشنواره ملی تالاب دوخان در بخشی از تور گردشگری از آرامستان لهستانی ها و همچنین کلیسای مریم مقدس انزلی بازدید کردند.

در سال ۱۹۳۹ میلادی بیش از یک میلیون نفر از جمعیت بخش شرقی لهستان به علت اعتراض به تصرف کشورشان به اردوگاه های کار شوروی سابق انتقال داده شده و در ادامه ، ۱۲۰ هزار تن از این جمعیت پس از پشت سر گذاشتن شرایط سخت و طی توافق نامه دولت لهستان با شوروی سابق، از طریق بندر انزلی در تاریخ ۱۳۲۱ هجری شمسی وارد ایران شده و به اردوگاه بندر انزلی پناهنده و پس از مداوا ، بخشی از این جمعیت در انزلی ساکن شده و بخشی دیگر به شهرهای بزرگ کشور مهاجرت کردند.

آرامستان لهستانی های واقع در بندرانزلی، دومین آرامستان بزرگ لهستانی ها در کشور به حساب می آید و در حال حاضر ۶۳۹ لهستانی شامل ۱۶۳ نظامی ۴۷۶ شهروند لهستان در این آرامستان خاکسپاری شده اند.

در سال ۱۳۹۱ و در هفتادمین سالگرد ورود پناهندگان لهستانی جنگ جهانی دوم به ایران نیز، هیاتی ۸۰ نفره متشکل از سفیر لهستان، وزیر امور کهنه سربازان جنگ، نماینده مجلس سنا و رئیس کمیسیون ارتباط با لهستانی های مقیم خارج، تعدادی از کهنه سربازان، بازماندگان مهاجران جنگ جهانی دوم و خانواده های درگذشتگان بر مزار لهستانی های مدفون در بندرانزلی حضور یافته بودند.

آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۲) آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۳) آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۵) آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۶) آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۷) آرامستان لهستانی ها __بندرانزلی (۴) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۳) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۴) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۲) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۵) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۶) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۷) کلیسای مریم مقدس __بندرانزلی (۱)