abgereftegi 1

بندرانزلی به لحاظ شرایط آب و هوا دارای خصوصیات منحصر به فردی نسبت به سایر شهرها می باشد. میانگین بارش در این شهرستان ۲۰۰۰ میلی متر است در حالیکه میانگین بارش در ایران ۲۴۰ تا ۲۶۰ میلی متر بوده و به همین دلیل این شهر یکی از پرباران ترین شهرهای کشور محسوب می گردد.

چاله های بوجود آمده از عبور ماشین های سنگین حمل مصالح ساختمانی برای ساختمان سازها و یا فرسودگی آسفالت های سطح خیابان ها و معابر در زمان بارندگی باعث تجمع آب درون چاله ها گردیده  و در نتیجه عبور خودرو از روی آن سبب آب پاشی به سمت رهگذران می گردد.

abgereftegi 3

اما این تمام مشکل نیست، در تعریف پیاده رو آمده است : پیاده رو راهی است که در امتداد خیابان و برای عبور عابرین پیاده ساخته می شود. در اغلب کشورها پیاده رو به عنوان جایگاهی برای عبور عابرین مورد توجه قرار می گیرد. اما متأسفانه در ایران و بخصوص انزلی در مبحث مدیریت شهری این مقوله اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. نیازهای اصلی و اولیه عابرین پیاده شامل ایمن بودن مسیر های پیاده رو ، مناسب بودن مسیر عبوری ،وجود سرپناه و محل نشستن مناسب برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و … می باشد که در طراحی تسهیلات برای عابرین پیاده باید به این نکات توجه گردد.

در تقاطع آذربایجان به خیابان اطباء این مسئله اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. به علت وجود دیوار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی موج عملاً در یک مسیر چند متری ، پیاده رویی برای عبور عابرین تعریف نشده است ، به ناچار افراد باید برای گذر از آن قسمت از فضای خیابان استفاده نمایند. از سوی دیگر دیوار مزبور سبب کم شدن عرض خیابان گردیده در نتیجه رانندگان وسایل نقلیه سنگین از قبیل تریلی ، کامیون و … هنگام عبور از آن به سمت راست خیابان متمایل شده ، بخصوص در شب به علت دید کم عبور عابرین را از این مسیر غیرممکن می سازد. در یک روز بارانی آب گرفتگی این تقاطع عابرین را مجبور می سازد از بلوار وسط خیابان به عنوان پیاده رو استفاده نمایند اگرچه در آنجا هم از آب پاشی خودروها عبوری در امان نیستند.

حال این سوال مطرح است هزینه های نوسازی که شهرداری از سازنده ساختمان ها دریافت می کند صرف چه اموراتی می گردد؟؟ دیگر اینکه چرا تاکنون اقدامی برای حل چنین معظلی در این تقاطع صورت نگرفته است ؟؟؟؟