نیروی انسانی

شهردار شصت و دوم بندرانزلی چالشهای متعددی پیش روی دارد، چالش هایی که بعضاً نیازمند تحقیق و بررسی، درایت و دانش، تجربه و تخصص لازم در جهت رفع آنها می باشد.

در جلسه بررسی برنامه های نامزدهای نهایی ریاست مدیریت شهری بود که یکی از نامزدها از حضور ۷۰ نفر بدون پست و منصب و چارت کاری در شهرداری انزلی خبر داد؛ این بدان معنی ست که این ۷۰ نفر فقط از شهرداری حقوق دریافت می دارند و چه بسا حقوقی که می گیرند معادل پست پیشین آنها بوده است.

به نظر می رسد گام نخست و محکم شهردار آینده می بایست اصلاح ساختار بدنه شهرداری باشد تا بتواند از تمامی پتانسیل های موجود استفاده کرده و از هدر رفت سرمایه و انرژی پرسنل خدوم شهرداری جلوگیری نماید.
نکته ظریف و حساس این اقدام قاطعانه، برقراری عدالت اداری و همچنین شایسته سالاری در بین کارکنان می باشد که طی سالیان اخیر همواره در بوته انتقاد بوده است.

#چالشهای_شهر
#موج_شکن
#خبر_نگار