موج شکن انزلی / با هنرنمایی رضا نظری ، مهدی تنکابنی ، سیامک مظفری ، فرزاد پور مهدی ، حجت بلند کردار ، علیرضا کریم آبادی ، جلال عباس نیا ، ساسان محسن پور ، آرمین پور مهدی ، امیر نجفی ، نیما نظری ، سعید جبارپور ، ساناز سبحانی ، مهسا حسینی ، سید فاطمه حق شناس و با همکاری کامل کرمی ، سید رضا موسوی ، شهروز یانوق ، بهمن خمیران زاده و هوتن حق گو در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندر انزلی به روی صحنه رفت.

رضا نظری__بندرانزلی (۱) رضا نظری__بندرانزلی (۹) رضا نظری__بندرانزلی (۸) رضا نظری__بندرانزلی (۲) رضا نظری__بندرانزلی (۳) رضا نظری__بندرانزلی (۴) رضا نظری__بندرانزلی (۵) رضا نظری__بندرانزلی (۶) رضا نظری__بندرانزلی (۷)