رافخانی

برکسی پوشیده نیست که در کشور ما انتخابات از چه اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان انتخابات شورای شهر به لحاظ ارتباط با توسعه ی شهری و تاثیر مستقیمی که بر زندگی مردم و شهروندان دارد، بیش از هر انتخابات دیگری داری اهمیت است. رهبر معظم انقلاب نیز در اهمیت نقش شوراها فرموده اند: “جایگاه شوراها این است که نظارت کنند، رابط و پیگیر دغدغه های مردم و مسئولین باشند، به درد مردم برسند، زبان مردم باشند و چشم مسئولان”
برای رسیدن به این جایگاه معمولاً اعتقاد به خرد جمعی نقش بسزایی دارد. متاسفانه کمرنگ بودن نقش احزاب در توجه به کار تشکیلاتی و عدم درک اهمیت مشورت در شوراها و فعالان سیاسی منجر به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی شده و اهداف شوراها را به بیراهه کشانده است.
به همین دلیل و برای رسیدن به این مقصود، طی دو انتخابات اخیر طیف اصلاحات و جریان های معتدل به تهیه لیست امید روی آورند. اگرچه نمی توان چنین لیست هایی را مصداق کامل کار تشکیلاتی به شمار آورد، اما در آشفته بازار تفکرات تک بعدی و متفاوت سیاسی موجود در کشور؛ لیست امید به نوعی یادآور ضرورت و اهمیت کار تشکیلاتی در میان متفکران سیاسی کشور است که تا حدودی توانست در انتخابات اخیر نیازهای حزبی جریان های همسو را برآورده کند.
معمولا سیاسیون و کاندیداها تا قبل از آغاز به کار و به دست آوردن آرای مردم، از قواعد کار تشکیلاتی و احترام به خرد جمعی به خوبی آگاهند و بر اساس آن تصمیم میگیرند و خود را منتسب به جبهه حامیان لیست امید می دانند. اما نکته مهم دوران پسا انتخابات و رفتار سیاسی افرادی است که از اعتبار این لیست برای رسیدن به جایگاه مدیریت شهری نهایت بهره را برده اند و به یک باره طی چرخشی قهرمانانه خود را منفک از لیست امید دانسته و اعتباری جدا از جریان های حامی این جبهه برای خود قائل گشته اند. چگونه میشود به یکباره توجه به خرد جمعی و تصمیمات تشکیلاتی جناح پیروز با حقوق شهروندی و اصول دموکراسی منافات پیدا کرده و منتخیبین مردم که تا قبل از انتخابات به قوه تشخیص این طیف اعتقاد داشته اند، بعد از پیروزی به دنبال اثبات خود و کسب قدرت و اعمال نظرات شخصی هستند و نامش را دموکراسی می نهند؟
توجه به این نگاه تشکیلاتی ثمره اش در انتخابات شورای پنجم شهرستان انزلی نمایان شد. در انتخابات ٢٩ اردیبهشت به لطف همت و حضور مردم همیشه در صحنه ، در کل کشور انزلی تنها شهرستانی بود که لیست امیدش توانست صد در صد کرسی های شورا را به خود اختصاص دهد، اتفاقی که به زعم نگارنده هم فرصت است و هم تهدید. به دست آوردن صد درصدی کرسی های شورا توسط لیست امید فرصتی است تا اعضای شورا بتوانند با همراهی بیشتر تفکرات همسو در راه توسعه و پیشرفت شهرستان گام بردارند. اما تهدیدها نه تنها کمتر نیست بلکه به نحوی می تواند خطر برگشت به گذشته را در پی داشته باشد.
رقابت اعضای شورا با یکدیگر برای رسیدن به اهداف فردی ، عدم اعتقاد به کار تشکیلاتی و خرد جمعی ، لابی گری و روی آوردن به تصمیمات یک جانبه و دیکتاتور مآبانه، تک روی، خودرایی وعدم توجه به شعارهای انتخاباتی همه و همه تهدید هایی است که بر سر راه تعهدات منتخبین شورای پنجم با مردم قرار دارد.بعد از انتخابات،انزلی اولین شهری بود که پروسه انتخاب شهردار را آغاز کرد.، اما با یک بررسی اجمالی می بینیم که اکثر قریب به اتفاق شهرها، شهردار منتخب خود را معرفی نموده اند ولی شورای پنجم انزلی هنوز به یک اتفاق نظر در شروع تصمیمات خود نرسیده است. به نظر میرسد عمده دلیل بی نتیجه ماندن این موضوع حساس، این است که شاید برخی از اعضای شورا نگاه تشکیلاتی ندارند و یا دچار نسیان سیاسی شده اند. در صورتی که نگاه جمعی قطعا در این عرصه بسیار راه گشا خواهد بود.
گویا برخی از اعضا شعارهای انتخاباتی خود را فراموش کرده اند و از یادبرده اند که با تکیه بر لیست امید و استقبال مردم از گفتمان اصلاح طلبی به این جایگاه رسیده اند و اگر نبود این جریان معتبر سیاسی و اجتماعی چنین حماسه ای توسط مردم بزرگ انزلی خلق نمی شد. اگر برخی از اعضا شعار های انتخاباتی خود را فراموش کرده اند، مردم هرگز از خواسته بر حق خود مبنی بر داشتن شهردار بومی، باتجربه، متخصص و متعهد کوتاه نخواهند آمد.

اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرانزلی به خاطر بسپارید، کرسی های مدیریت شهری جای اخذ تصمیمات سلیقه ای و رفاقتی نیست، کار جمعی تصمیم جمعی میطلبد. به خاطر بیاورید که در شورای چهارم تهران عدم پایبندی به کار گروهی و تصمیمات تشکیلاتی در انتخاب شهردار چه بر سر خانم الهه راستگو آورد و او را برای همیشه از صحنه مدیریت شهری خارج کرد! عمل غیر دموکراتیک خانم راستگو که با تکیه بر جریان اصلاح طلبی وارد شورا شد اما در زمان تصمیم گیری به اعمال سلیقه شخصی و عدم پایبندی به تشکیلات روی آورد به شکست وی در انتخابات شورای پنجم منجر شد. هوشیار باشید و به این باور برسید که نمی توانید منکر ضرورت کار تشکیلاتی و نتایج مثبت آن شوید، اگر خواهان موفقیت و پیروزی هستید.
رهبر معظم انقلاب نیز موکدا فرموده اند: ” طبیعی است که اساس کار ، تشکیلات است. شکی نیست تا تشکیلاتی نباشد هیچ چیزی بر اساس آن نمی شود بنا کرد، لیکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل کرد.”
منتظر تحقق وعده های انتخاباتی شما علی الخصوص داشتن یک شهردار بومی و کاربلد برای مردم قهرمان انزلی که همدلانه در کنار شما بودند، هستیم.

سپیده رافخانی