موج شکن / ناوچه موشک انداز سِپَر با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با شماره بدنه P234 به ناوگان دریایی ارتش در شمال کشور ملحق شد.

این چهارمین ناوچه ساخته شده از کلاس سینا در منطقه چهارم دریایی در انزلی است که ساخت آن دو سال و نیم زمان برده است.

با الحاق سِپَر تعداد شناورهای رزمی نداجا در دریای شمال به ۶ فروند رسید.

ناوچه سپر__بندرانزلی__۱ ناوچه سپر__بندرانزلی__۲ ناوچه سپر__بندرانزلی__۳ ناوچه سپر__بندرانزلی__۴ ناوچه سپر__بندرانزلی__۵