آبخوری شهدا بندرانزلی

در جامعه ی ما وقتی از شهدا و ایثارگران سخن به میان می آید واژه ها به یک مفسر کارکشته و معنوی نیاز دارند تاکید بر ضرورت و اهمیت نشر ارزش های دفاع مقدس هم در سخن و هم در عمل واجب شرعی است. بر کسی پوشیده نیست که برای عده ای فقط همین عکس و اسم کافی است پای عمل که می رسد دست و دلشان می لرزد و یا اصلا به یاد نمی آورند که شهدا خط مشی و راه و روشی هم داشتند. اکتفا به نام و عکس شهدا ظلم بزرگی است. آیا ارزش ها عوض شده اند؟ آیا خط فکری شهدا رنگ باخته است؟ عاشقان شهدا و ایثارگران آیا از دیدن عاجزند؟ در شگفتیم!

 سوگمندانه باید گفت اثرات منفی این نوع نگرش میراث گران سنگ شهدا را کم رنگ می نماید.
در تصویر ملاحظه کنید! تنها آبخوری چهار راه اداره برق که مزین به نام شهدای مطهر است به بدترین شکل ممکن رها شده است!
اگر نام شهدا را بر یک سازه در شهر می گذارید باید با جان و دل از آن محافظت کنید چون امانت است.
چه دشوار است دم زدن از نام شهدا  و رویارویی با پلشتی و پلیدی در پیکره ی آبخوری رو به روی مسجد قائمیه. همان آبخوری کوچکی که به نام شهدا آذین بسته شده است.

از ما چه کارهایی برمی آید؟! آنقدر غرق کشمکش ها و شکست ها و پیروزی ها شده ایم که نه تاول جان دریا را می بینیم نه نام و راه دریادلان را.