جشنواره هفته پژوهش و فناوری که از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ آذرماه در سالن اداره بنادر و دریانوردی با هدف معرفی طرح های پژوهشی افتتاح شده بود، پس از چهار روز فعالیت و معرفی محصولات و طرح های پژوهشی به کار خود پایان داد.

جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۸ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۷ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۶ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۵ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۴ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۳ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۲ جشنواره هفته پژوهش و فناوری__بندرانزلی__۱