bohraneBarf

به گزارش  سایت موج شکن انزلی ، شرایط روستای آبکنار انزلی بسیار بحرانی می باشد. آب و برق این روستا قطع شده و راههای ارتباطی به آن نیز مسدود می باشد. اهالی روستا برای رفت و آمد از پشت بامها استفاده می کنند. خبرهای تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام می گردد.

عکس از : آقای رستاک